Category Archives: Kjønns Diskriminering

Likestillings sanne side

I lange tider har det blitt snakket om likestilling og kvinnens svake stilling i samfunnet.

men er det nå slik.

etter forskning og studie basert på jobb og lønn sies det at kvinnen får mindre lønn en det mannen får.

men det som er forskrudd at likestillings forskingen i seg selv bryter likestillingen og baserer forskningen på Kvinne og Manne yrker.

i 2020 finnes ikkje kvinne og manne yrker dette er gammeldags tenkning. likestillingen har satt standarer der ALLE har fritt valg til hvilken yrkes linjer di vil ta.

Yrker tidligere kjent som manne yrker har tilpasset seg for og slippe inn kvinner i yrkene og disse yrkene vil gjerne ha kvinner i yrket men fåtall kvinner ser sin interesse selv om dørene står åpne med flere fordeler en ein mann i samme stilling.

allerede her ses likestillingens turnaround der kvinnen settes forran mannen nettopp pågrunn av likestillingen ikkje skal slå tilbake på bedriften og skoler som ikkje viser nok respekt oven for det andre kjønnet. her glemmes mannen på hele linja og den ene kvinnen som omsider var tøff nok får fine fordeler, mere lovlig fri, lettete arbeidsoppgaver, bedre behandling, og letter for og klatre i yrkes stigen.

det som likestillings forskningen ikkje snakker om er det faktiske likestillings problemet.

i et såkalt manne yrke la oss si tømmrer , får en kvinne og en mann helt lik lønn der kvinnen får lettere oppgaver en mannen. <<likestilling>>

søker en kvinne og en mann som har lik utdanning får kvinnen jobben.

søker en kvinne og en mann der kvinnen vil prøve og utdanne seg og mannen er utdannet får også kvinnen jobben.

dette grunnen turn around på likestillingen og diskriminering av mannen.

en mann i ett såkalt kvinne yrke får lik lønn som en kvinne men gjør samme oppgave. Likestilling.

en Tømrer og en med lik utdanning la oss si elektrikere eller rørlegger får kun 2/3 av det en elektriker får her er det virkelige likestillings problemet.

Likestillingen problem er slett ikkje basert på såkalte kvinne og manns yrker.

Likestillings problemet ligger i utdannings tid og likelønn.

Kapittel 2 Forbud mot å diskriminere


§ 6.Forbud mot å diskriminere
Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og diskrimineringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd.

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11.

🔗Del paragraf
§ 7.Direkte forskjellsbehandling
Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

🔗Del paragraf
§ 8.Indirekte forskjellsbehandling
Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

🔗Del paragraf