Arkiv

 • Hvor dødlig er Covid-19 for eldre 24%

  November 24, 2020 by

  1.6% snitt alle aldre hvorav 24% er dødligheten for di over 80 år og det er et sykt sykt høyt skremmende tall. etter så lang tid med nedstenging av andre bølge burde talle ha sunket mer om en sammenligner tids rammen med første nedstenging. denne gangen øker den den selv etter nedstenging. tyder bare på… Read more

 • Religionens Luft Slott

  November 24, 2020 by

  kan ikkje anna en og trekke noen likheter med det som kalles Kannibalisme er predasjon på egen art; altså å jakte på, drepe og spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker. i den moderne religionslæren selv om dette kun er et simmulert element av en menneske kropp så… Read more

 • Forskjellen å dø med og av Covid-19

  November 24, 2020 by

  Ser mange som poster at dør man i bil ulykke og har testet positiv for covid blir dødsårsak registrert Corona i døds statestikken . hva fakta har vi. . det di som poster legger ut er dette <<Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt… Read more

 • Likestillings sanne side

  November 24, 2020 by

  I lange tider har det blitt snakket om likestilling og kvinnens svake stilling i samfunnet. men er det nå slik. etter forskning og studie basert på jobb og lønn sies det at kvinnen får mindre lønn en det mannen får. men det som er forskrudd at likestillings forskingen i seg selv bryter likestillingen og baserer… Read more

 • Kirkens fortjeneste

  November 24, 2020 by

  Her er den økonomiske grunnen til at Den norske Kirke økonomisk vinning på 68 679 000kr i året bryter med menneskerettighetene og har laget sin egen lov som motsier barn og vergers rett til og velge egen tro . selv om verger har sakt nei barne skal få velge selv. altså økonomisk vinning på religion… Read more

 • Hvorfor Bruke Ansikt Maske

  November 24, 2020 by

  Hvorfor Bruke ansikts maske er ikkje lenger redsel og frykt for korona tvert imot . Det er redselen for og få trykket den jævla pinnen opp i nesa en gang nr to. For den går Langt inn og pirker bak i hjernebarken . Uke 2 etter på så er det enda ubehag i etter den.… Read more

 • Kirkens Skjulte Pengebinge

  November 24, 2020 by

  Taler for tomme benker. Poenget med og ikkje døpe barna er og la barna ha mulighet til og bestemme trosyn selv . at di automatisk blir registrerte er jo mot menneskeretighetene hva er da vitsen med og bli døpt ren løgn fra start til slutt. hva styrer denne kanibalistiske troen med bak dørene . Takk… Read more

 • Rasisme og likestilling

  November 24, 2020 by

  hvorfor får ikkje nordmenn som faller utenfor systeme tilbud om omskolering / skolering etter samfunns behov. Folk klager på rasisme og likestilling. Dette er jo helt snudd på hue. En asylsøker får idag tilrettelakt skole noe som i seg selv er greit. Men tilbude må jo hjelpe mennesker som bor her fra før også inn… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Litt om alt

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: