Tag Archives: Religion

Religionens Luft Slott

kan ikkje anna en og trekke noen likheter med det som kalles Kannibalisme er predasjon på egen art; altså å jakte på, drepe og spise medlemmer av ens egen art.

Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker.

i den moderne religionslæren selv om dette kun er et simmulert element av en menneske kropp så simuleres fortsatt menneske spising i den moderne kirke.

og dette forran et alter av en torturert døende mann

Matthew 26:26-29While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, “Take and eat; this is my body.”Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, “Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.

kanibalisme gir tilgivelse for ens synder. nydlig moderne symbolikk.

det blir fortalt at kristne tro har en grunnmur i tilgivelse og kjærlighet. hvordan kan di si det når roten til en tro er basert på det motasatte der grunnmuren av historien/troen er Redsel/terror/drap. . se tilbake til grunnsteinene i religionen Arbraham etterkommer av Noah. vist en gud er basert på kjærlighet og tilgivelse hvorfor er da terror og frykt skrevet i her. <<Den fortellingen som er mest kjent er når Abraham ble satt på prøve av Gud. Abraham ble bedt om å dra til landet Moria og ofre sin sønn Isak som et brennoffer. Da Abraham grep kniven og foreberedte seg på å ofre sin sønn, ble han forhindret av at Guds engler ropte ned til ham: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.>>

bilde er fra stavanger domkirke

Abraham er forøvrig et knyttnigspunkt som omfatter jødedom, kristendom og islam. Også mandeismen og bahai. kalt Abrahamittisk religion. og er grunnnuren for disse altså fryk og terror.

FRYKT DRAP TERROR gjenspeiles i hele historien i og utenfor skrifter og bøker.

Noahs Frykt for gud: Bibelens fortelling om den store flommen beskriver hvordan Gud på grunn av menneskenes ondskap tok livet av alt levende på jorda, bortsett fra Noah, som var gudfryktig og utvalgt, familien hans og alle dyr han tok med seg i Noahs ark, et kjempestort skip Noah og familien bygde. Historien nevnes også i Sura 71 i Koranen, islams hellige skrift. Der omtales Noah flere steder under navnet Nuh, og han regnes som en islamsk profet. Noah er derfor en viktig skikkelse i jødedommen, kristendommen og islam. så her i fortellingen i grunsteinen til jødedom, kristendom og islam. vises det atter en gang til kun den som fryker gud er godtatt resten blir utsatt for folkemord. Revelation 20:15 And if anyone’s name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

Moses løgner og masse morder : Israelittene kom siden til Sinaifjellet, der Moses mottok åpenbaringer fra Gud som angikk lover og religiøs praksis. Imidlertid var det mange israelitter som begynte å tilbe et gudebilde mens Moses var på fjellet. Da han så det, knuste han de to første tavlene med de ti bud, og han måtte lage to nye. Etter dette ga Moses ordre om å drepe 3000 av israelittene som hadde vært med å lage og danse rundt gudebildet. Så tro eller dø. ingen tilgivelse i denne religions roten.

the 11 Plagues tho the farao . Aka Moses som guds Terrorist . 11 terror handlinger for og spre frykten for gud. den siste aka 11 The Plague on the Firstborn: Every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh, who sits on the throne, to the firstborn of the slave girl, who is at her hand mill, and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout Egypt.. “The Egyptians shall know that I am the LORD”.

Exodus 22:18. You must not allow a sorceress to live.. There still were many who wished to follow pagan beliefs and consort with the dead. The sorceress was someone who dealt with drugs or herbs for occult purposes.

Deuteronomy 18:10-11There must never be found among you anyone who sacrifices his son or daughter in the fire,anyone who practices divination, an omen reader,a soothsayer,a sorcerer, one who casts spells,one who conjures up spirits,a practitioner of the occult. or a necromancer.

Selv om kjettere var blitt brent i hjel tidligere ute i Europa, regnes trolldomsprosessene med brenning av trollmenn og hekser på bål som et fenomen som oppsto etter reformasjonen. I Norge vet vi at 870 mennesker ble stilt for retten anklaget for trolldom, og nesten alle disse rettsakene skjedde mellom 1560 og 1700. Dødsstraffene avgrenses tydelig til perioden 1570-1680.

Myndighetene stadfestet i 1590 at signeri, det vil si helbredende magi, var en religiøs forbrytelse. Ved signeri svek en troen på Vårherre og syndsforlatelsen. Utførelse av trolldom, maleficium, det vil si skadelig magi, var å stå i ledtog med djevelen. For myndigheter og konge på 1600-tallet var skrifttroskap viktig.

Denne “tradisjonen” er videreført til nyere tid i Midtsommerfesten Sankthans

Bålbrenning for å fordrive onde ånder skal ha røtter tilbake til 400-tallet da kirkelige og hedenske tradisjoner ble samme folkefest

litt tilbake til nattverden , det er jo bare en symbolikk sies det men historien sier motsatt.

la oss gå tilbake til det første korstoget .

Det første korstog ble startet i 1095 og var det første korstog som skulle gjenerobre Jerusalem og Det hellige land fra muslimene.

Det første korstoget var en voldsorgie. Byer ble plyndret, menn, kvinner og barn ble voldtatt eller myrdet. Selv ikke kannibalisme holdt de hellige krigerne seg for gode til.

Siege of Ma’arra 1098 : crusaders at Maarat resorted to cannibalism, feeding on the dead bodies of Muslims.

they boiled pagan adults in cooking-pots, impaled children on spits and devoured them grilled.”

remarked that “the Christians did not shrink from eating not only killed Turks or Saracens, but even creeping dogs…”

https://www.google.com/amp/s/spacezilotes.wordpress.com/2010/09/10/the-cannibalism-of-christians-in-maarra/amp/

Mark 16:16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

Thessalonians 1:5-10 This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God, for which you are also suffering— since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of his might

John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.

Mark 10:43-45 Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant,and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many

DET ER INGEN STOP PÅ RELIGIONENS ELENDIGHET.

Kirkens Skjulte Pengebinge

Taler for tomme benker.

Poenget med og ikkje døpe barna er og la barna ha mulighet til og bestemme trosyn selv .

at di automatisk blir registrerte er jo mot menneskeretighetene hva er da vitsen med og bli døpt ren løgn fra start til slutt. hva styrer denne kanibalistiske troen med bak dørene .

Takk for meg .

eg spiser gris sau og fisk. drikke og spise sønnen til deres herre som dør på altere forran dere kan dere ha for dere selv.

logikken sett fra utsiden ville sakt at kristen/muslimsk/jødisk og nyere grener er ren Kristen syn på satanisme. folkemord/ barne offring/terror/halshugging ,menneske brenning , rassisme og trussler om alle som ikkje vil tro kommer brenne i helvete og kastes ned av guds soldater om ikkje gud selv.

tilgivelse og kjærlighet meg i Ræva. Takk for meg det diktaturisk enmanns show de egyptiske faraoer omtalt som måne og sol herrer/guder blir fortellingen nøye komponert for og spre redsel for og oppretholde makt.

møkka bok at roten av all ondskap spres som en virus alt utav en “bok” en historie fysj brenn den på bålet og glem den for evig og altid.

Og tro på Ondskap/terror/hat/skremsel/redsel er ikkje veien og gå velkommen til Helvete.