Category Archives: DenNorskeKirke

Kirkens fortjeneste

Her er den økonomiske grunnen til at Den norske Kirke økonomisk vinning på 68 679 000kr i året bryter med menneskerettighetene og har laget sin egen lov som motsier barn og vergers rett til og velge egen tro . selv om verger har sakt nei barne skal få velge selv. altså økonomisk vinning på religion uavhengig av bruksområdet men støtte per medlem. og dette en regel som har vart siden 1940. det er mange mange milliarder der dette betyr at i år er 170 000 barn utsatt for meneskerettighets brudd art 18 frem til 2021. i år hadde norges kirke fortjeneste på menneskerettighets brudd på 68 679 000kr i året Skammeligdetter er brudd på menneskerettighetene atikle 18 https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/innsiktsartikler/antall-tilskuddsberettigede-medlemmer-i-/id631507

Kirkens Skjulte Pengebinge

Taler for tomme benker.

Poenget med og ikkje døpe barna er og la barna ha mulighet til og bestemme trosyn selv .

at di automatisk blir registrerte er jo mot menneskeretighetene hva er da vitsen med og bli døpt ren løgn fra start til slutt. hva styrer denne kanibalistiske troen med bak dørene .

Takk for meg .

eg spiser gris sau og fisk. drikke og spise sønnen til deres herre som dør på altere forran dere kan dere ha for dere selv.

logikken sett fra utsiden ville sakt at kristen/muslimsk/jødisk og nyere grener er ren Kristen syn på satanisme. folkemord/ barne offring/terror/halshugging ,menneske brenning , rassisme og trussler om alle som ikkje vil tro kommer brenne i helvete og kastes ned av guds soldater om ikkje gud selv.

tilgivelse og kjærlighet meg i Ræva. Takk for meg det diktaturisk enmanns show de egyptiske faraoer omtalt som måne og sol herrer/guder blir fortellingen nøye komponert for og spre redsel for og oppretholde makt.

møkka bok at roten av all ondskap spres som en virus alt utav en “bok” en historie fysj brenn den på bålet og glem den for evig og altid.

Og tro på Ondskap/terror/hat/skremsel/redsel er ikkje veien og gå velkommen til Helvete.