Kirkens fortjeneste

Her er den økonomiske grunnen til at Den norske Kirke økonomisk vinning på 68 679 000kr i året bryter med menneskerettighetene og har laget sin egen lov som motsier barn og vergers rett til og velge egen tro . selv om verger har sakt nei barne skal få velge selv. altså økonomisk vinning på religion uavhengig av bruksområdet men støtte per medlem. og dette en regel som har vart siden 1940. det er mange mange milliarder der dette betyr at i år er 170 000 barn utsatt for meneskerettighets brudd art 18 frem til 2021. i år hadde norges kirke fortjeneste på menneskerettighets brudd på 68 679 000kr i året Skammeligdetter er brudd på menneskerettighetene atikle 18 https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/innsiktsartikler/antall-tilskuddsberettigede-medlemmer-i-/id631507

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s